Samporská 44, 962 31 Sliač | info@zdruzeniemontana.eu | 0905 450 378 |

O Združení Montana

Združenie Montana je organizáciou, ktorá začala oficiálne svoju činnosť v roku 2011. Naše sídlo sa nachádza v malej dedinke Sampor (Sliač), kde je nasmerovaná väčšina našich aktivít. Naším poslaním je environmentálne vzdelávanie mladých ľudí a detí, vytváranie vzťahu k zvieratám a chov koní. V náplni našej práce je prevádzkovanie liečebných procedúr a zábavné jazdenie na koni, najmä pre deti od dvoch rokov. V rámci nášho poslania sa snažíme vzbudiť záujem o zachovanie prírodného a kultúrneho dedičstva v okolí Sliača. Nadväzujeme spoluprácu s jednotlivcami, organizáciami a inštitúciami, ktoré sa zaoberajú problematikou liečby chorých prostredníctvom koní, vzdelávaniu v prírode a ochrany prírody a krajiny. Členovia sú odborníkmi v oblasti archeológie, environmentálnej a regionálnej výchovy. K bežnej činnosti združenia patrí westernové jazdenie a záujem o indiánsku kultúru, ktorú "odskúšavame" v našich podmienkach. Pri tvorbe názvu združenia sme vychádzali z latinského slova "Mons", v preklade vrch alebo hora, ktorý sa často spájal s baníckou činnosťou v horskej oblasti stredného Slovenska, v regióne banských miest. Zároveň názov odkazuje na americký štát Montana, a tým symbolizuje naše zameranie na westernové jazdenie a jazdeckú turistiku, či výchovu naších koní v zmysle filozofie amerických indiánov, ako ju propaguje náš vzor Gawanee PonyBoy. Všetko oficiálne o nás nájdete tu: Stanovy.