Samporská 44, 962 31 Sliač | info@zdruzeniemontana.eu | 0905 450 378 |

Via Magna

Združenie sa angažuje v tvorbe trasy jazdeckej turistiky, ktorá by prepojila celé Slovensko od maďarských hraníc po Poľsko.

Típí a šeltre

Táborenie

Jazdenie

Projekty

Projekt "Vráťme Samporu Kostol", ktorý vďaka podpore Komunitnej nadácie Zdravé mesto a daru firmy Nebotra, s.r.o. oprašuje dávnu históriu dediny a pomáha pri interpretácii miestneho kultúrneho dedičstva.

Workshop indiánskeho jazdenia a lukostrelby

Naše združenie zorganizovalo seminár venovaný indiánskej lukostrelbe a indiánskemu spôsobu jazdenia bez sedla za účasti lektorov z USA a Českej republiky.

Michalské jazdecké hry

Michalské jazdecké hry a ich nultný ročník sa uskutočnil prvý krát na jeseň v roku 2012. Hier sa zúčastnili jazdci hlavne zo stredného Slovenska. Dnes už máme za sebou ďalší úspešný ročník. Fotky si môžete pozrieť aj na našej facebookovej stránke.