Samporská 44, 962 31 Sliač | info@zdruzeniemontana.eu | 0905 450 378 |

Tu si môžete stiahnuť tlačivo k poukázaniu 2% (Pred vyplnením tlačiva je potrebné uložiť si súbor na disk): Vyhlásenie k 2%.